Kasko Sigortası

kasko_sigortasi

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası; aracı, aşağıda yazılı tehlikelerin biri veya birkaçına karşı teminat altına alır. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.

-Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,

-Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

-Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,

-Aracın yanması,

-Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

Ayrıca ; aşağıda belirttiğimiz Genişletilmiş Kasko Koruması teminatlarını da standart olarak sunuyor.
• Hayvanların araca vereceği zararlar
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör nedeni ile oluşan zararlar
• Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını sonucu oluşan zararlar
• Kurallara uygun olmadan aracınızın yetkili olmayan kişilerce çekilmesi sırasında oluşacak zararlar
• Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar

• Yetkili Servis avantajı
• Orijinal parça ile onarım avantajı
• Yeni değer koruması
• Anahtar kaybı zararının giderimi
• Ferdi Kaza Koltuk Sigortası
• İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
• Hukuksal Koruma Sigortası
• Araç çekilmesi ve vinç organizasyonu
• Tıbbi nakil organizasyonu
• Otel ve eve dönüş organizasyonu
• Kiralık araç hizmeti
• Hasarsızlık indirimi